İnsanların yaşamdaki mutlulukları ve müşteri olarak edindikleri ürünlere ilişkin memnuniyetleri "yüz tanıma" ve "ses analizi" gibi yöntemler kullanılarak ölçümlenebilecek. Bir video aracılığıyla her bir gülüş, mimik, heyecan, sürpriz belirtisi YZ tarafından analize tabi tutulacak. Söz konusu ürünün tüketici tarafından nasıl karşılandığı böylece anlaşılabilecek.
 
Bu alanda somut örnekler de mevut. Örneğin bir gemi yolculuğu sırasında yolculara sunulan yemek, yüzme havuzu, eğlence vb her türlü hizmete verilen tepki  videoyla saptanarak analiz ediliyor ve hizmet bütünü, yolculara bir "memnuniyet formu" doldurtularak elde edileceğinden daha zengin veriler sayesinde mükemmelleştiriliyor.
 
ABD'nin Capgemini şef teknoloji ve inovasyon başkanı Mark Kirby, duygu durumunun YZ ile saptanması suretiyle iş dünyasında tüketici ile ürün arasında yakın bir ilinti sağlanabildiğini söylüyor. Bu, iş dünyasında dev bir adım anlamına geliyor. 
 
Duygusal YZ çok önemli bir iş kolu olacak. Sinovation Ventures Yatırım Fonu Başkanı Dr. Kai-Fu Lee, Capgemini'ye verdiği bir demeçte yönettiği fonun Çin'de YZ kullanacak bir perakendeci zincirine yatırım yaptığını belirtti. 
 
Bu Çin zinciri satış tahminleri, yönetim bilgileri ve pazarlama düzenlemesinde duygusal YZ yönteminden yararlanacak. Dr. Kai-Fu Lee, birkaç yıl içinde yüz tanıma teknolojisinin tüketicilerin mağazadaki herhangi bir ürün karşısında yüz ifadelerini tüm bileşenleriyle saptayabileceğini söyledi ve perakendeci zincirinin önümüzdeki 3 yıl  içinde 1.000 mağaza açmayı planladığını açıkladı.
 
Çin Uluslararası Radyosu