Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 5 kat artışla 335,9 milyar liraya çıktı. Sektörün net kârı ekimde yıllık yüzde 443,9 artışla 49,7 milyar liraya yükseldi.

Takipteki brüt alacakların toplam nakdi kredilere oran ekim itibarıyla yüzde 2,23 oldu, Ekim 2021'de bu oran yüzde 3,5'ti. Ekimde sermaye yeterliliği oranı yüzde 19, çekirdek sermaye yeterliliği yüzde 15 oldu. Toplam aktifler 13,5 trilyon lira, toplam krediler 7,04 trilyon lira oldu.