İş mahkemesine başvuran işçi, hafta sonu çalışma ücretinin iş yerinden tahsilini istedi. İlk derece mahkeme işçiyi haklı buldu ancak dosya istinaftan sonra Yargıtay'a gitti.

Yüksek Mahkeme cumartesi günleri mesai kararını, işverenin yönetim hakkı olarak değerlendirdi ve fazla mesai sayılamayacağına karar verdi.

Kararda, iş ya da toplu sözleşmede aksi belirtilmedikçe cumartesi günlerinin iş günü olarak kabul edilebileceğine dikkat çekildi.

Yargıtay'ın alt mahkeme kararını bozmasıyla, işçinin cumartesi günü için ücret talebi geri çevrildi.