Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin “Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin, Resmi Gazete’nin sadece “lüzum görüldüğünde” basılı olarak yayımlanmasını ve üniversitelerle kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yayımlanmak üzere gönderdiği yönetmeliklerin uygun görülmemesi halinde iade edilmesini öngören hükümlerinin iptali istemini reddetti.

CHP, yüksek mahkemeye başvurusunda, söz konusu düzenlemelerin iptali istemini “herkesi ilgilendiren konularda internetten erişimde yaşanabilecek teknik aksaklıklarda ve internet kullanıcısı olunmaması halinde Resmi Gazete’ye erişimin mümkün olmayacağı” ve “üniversitelerin Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere gönderdiği yönetmelik ve diğer düzenleyici idari işlemlerin hukuka uygunluk yönünden cumhurbaşkanlığınca incelenmesinin yürütmenin yargı organının yerine geçerek, özerk kurumlar üzerinde yargısal denetim yetkisi kullanmasına neden olacağı” gerekçelerinde dayandırmıştı.

CHP’nin başvurusu AYM üyelerini böldü. AYM Başkanı Zühtü Arslan ve Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan dahil 6 üyenin ret oyuna karşı 9 üyenin oyuyla düzenlemei anayasaya uygun bulundu.