Emniyet personelinin moral ve motivasyonunun, mesleki dayanışmasının, aidiyet duygusunun ve verimliliğinin artırılması ile personel memnuniyetinin en üst seviyede sağlanabilmesi için çalışma şartlarında iyileştirmeler yapıldı.

Polislere evlilik yıl dönümü izni

Personelin senelik izinleri, kış ve yaz aylarında olmak üzere iki dönem halinde planlanacak ve yıllık iznin en az 3'te biri kış aylarında kullandırılacak. Böylece her personelin izninin tamamını her yıl kullanması sağlanacak.

Personel, 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu"nda düzenlenen mazeret izninin bir gününü yetkili amirlerin izniyle evlilik yıl dönümlerinde kullanabilecek.

İşçilerin yıllık izni kaç gün?

4857 sayılı iş kanununa göre;

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi hizmet süresine göre belirlenir. 1 yılla 5 yıl arasında çalışmış işçiler 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlar 20 gün, 15 yıl ve daha fazla çalışmış olanlar ise 26 gün yıllık izin yapabiliyorlar.

Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi ise 20 gün.

Memurların ne kadar izin hakkı var?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 102. Maddesine göre;

Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok 2’şer gün eklenebilir.

Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir.

Bu takdirde önceki yıllara ait kullanılmamış izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir. Her yıl Aralık ayında bir sonraki yılın yıllık izin müsaade onayı çerçevesinde, birim amirinin uygun bulacağı zamanlarda kullandırılır.

Yıllık izinlerin kullanılmasında işin aksamaması asıldır. Gelecek yıllara ait izin hiçbir şekilde kullanılmaz.

Yıllık iznini kullanmakta olan personel zorunlu durumlarda görevine çağırılabilir, çağırılma halinde izinli olan personel derhal görevine döner.

Gemide çalışanlar kaç gün izin yapar?

Bir gemide görev yapan tüm zabit, yardımcı zabit, stajyer, tayfa ve yardımcı hizmet personeline gemi adamı denir.

Deniz iş kanununa göre gemi adamlarına verilecek yıllık ücretli izin süreleri;

İzin süresi, 6 aydan 1 yıla kadar hizmeti olan gemi adamları için 15 günden ve 1 yıl ve daha fazla hizmeti olanlar için yılda 1 aydan az olamaz.

Aynı işveren emrinde veya aynı gemide bir takvim yılı içinde bir veya birkaç iş sözleşmesine dayanarak en az 6 ay çalışmış olan gemi adamı, yıllık ücretli izine hak kazanır.