Cumhurbaşkanlığı’nın 2021 Yılı Programı üzerinde yapılan inceleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde 2008’den itibaren yaptığı, “Genç nüfusumuzun azalmaması için en az üç çocuk yapın” önerisinin vatandaşlar üzerinde beklediği etkiyi yaratmadığını ortaya çıkardı.

İLAVE TEDBİRLER HAYATA GEÇİRİLECEK

TÜİK verilerinin aktarıldığı programda, “2010 yılından sonra kadın başına 2,1 çocuk olan toplam doğurganlık hızı, 2018 de 2’ye 2019 yılında ise 1,88’e gerilemiştir” denildi. Çocuk sayısının artırılması için alınacak tedbirlerden yer verilen programda, bu amaçla “iş ve aile yaşamını uyumlaştırıcı politikalar etki değerlendirmesi yapılarak gerekli değişiklikler veya ilave tedbirlerin” hayata geçirileceği bildirildi.

Programa göre doğurganlık hızının artırılması için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile üniversiteler işbirliği içinde, "iş ve aile yaşamı uyumu konusunda değerlendirme çalışması" yapacak.

ÖNÜMÜZDEKİ YILIN HEDEFİ 'KADIN BAŞINA 2.1 ÇOCUK'

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, 2021 yılı için kadın başına çocuk sayısının 2,1’e yükseltilmesi hedefi konuldu. Bu durumda Türkiye, 2010 yılında gerçekleşen 2,1 çocuk sayısına, hedef tutturulursa 2021 yılında yeniden ulaşmış olacak.

'KADINLARIN ÇALIŞMASI DOĞURGANLIĞI DÜŞÜRDÜ'

Cumhurbaşkanlığı yıllık programında, kadın başına çocuk sayısının düşmesinin gerekçeleri de şöyle sıralandı:

“Doğurganlık hızındaki aşağı yönlü hareketin temel nedenleri şehirleşme, geniş aile yapısının azalması, ortalama evlenme yaşının yükselmesi, kadınların işgücüne katılım oranının artmasıdır. Nitekim eğitimli ve gelir seviyesinin yüksek olduğu toplum kesimlerinde toplam doğurganlık hızı genel düzeyden daha düşük gerçekleşmektedir.”

DOĞURGANLIK HIZININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

2021 yılı programında, doğurganlık hızının artırılması konusunda şöyle denildi:

"Ülkemizin mevcut dinamik nüfus yapısının korunması amacıyla 10. Kalkınma Programından itibaren doğurganlık yanlısı nüfus politikaları benimsenmiş, aile ve iş yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Sözkonusu politikaların etkinliğinin artırılması için yapılan düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve etki değerlendirmesi yapılarak gerekli değişiklikler veya ilave tedbirlerin hayata geçirilmesi çalışmaları devam etmektedir."

16-19 YAŞ ARASI EVLİLİK AZALDI

Programın 'Aile' bölüm başlığında ise “2019 yılında 15-19 yaş aralığındaki doğurganlık hızı yüzde 0,17’ye düşmüştür” ifadesi dikkat çekti.

Programda ayrıca 16-19 yaş aralığında evlenen kız çocuklarının sayısının 2018 yılında 81 bin 647 iken, 2019 yılında 71 bin 148’e düştüğü de aktarıldı.

ERDOĞAN 'EN AZ 3 ÇOCUK' DEMİŞTİ

Erdoğan, Başbakanlığı döneminde 7 Mart 2008 tarihinde çocuk sayısı ile ilgili olarak, "Sizinle bir Başbakan olarak değil, dertli kardeşiniz olarak konuşuyorum. Biz genç nüfusumuzu aynen korumalıyız. Bir ekonomide aslolan insandır. Bunlar Türk milletinin kökünü kazımak istiyor. Yaptıkları aynen budur. Genç nüfusumuzun azalmaması için en az üç çocuk yapın" demiş, katıldığı bütün nikahlarda da tavsiyesini 5 çocuğa kadar yükseltmişti. Kaynak: Karar