BM Uyuşturucu ve Suç İle Mücadele Dairesi’nin verileri sentetik uyuşturucu kullanımı sonucunda yaşanan ölümlerde Türkiye’nin, Avrupa ülkeleri arasında ön sıralarda olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan TUBİM’in son verilerine göre de, uyuşturucu kullanan kişilerin büyük çoğunluğu ilkokul mezunu. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin bu verilerine göre uyuşturucu kullanan kişilerin büyük çoğunluğunun ilkokul mezunu olması, eğitimin yaşamın her alanında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne koymuştur.

Uyuşturucu Suç, Ölüm, Şiddet ve Bulaşıcı Hastalıkları da Tetikler

İnsanın gerek bedeni gerekse de ruhsal yapısı üzerinde tahribatlara yol açan uyuşturucu kullanımı insanlık tarihi ile yaşıttır. Bu nedenle tamamen ortadan kaldırılamasa da uyuşturucu kullanımını en aza indirmek için gerekli her şey tüm paydaşlarca yapılmalıdır. Uyuşturucu kullanımı tüm ülkeleri etkileyen çok boyutlu bir sorun olduğundan uluslararası ölçekte mücadele edilmektedir. Bu mücadeleyi başaramazsak suç, ölüm, şiddet ve bulaşıcı hastalıkları da engelleyemeyiz. Bu mücadele ülkemizde de çeşitli politikalarla yürütülmektedir. Ama tüm bu çabalara rağmen ülkemizde uyuşturucu kullanan sayısı azalmak yerine artmaktadır. Ve bu son verilerle uyuşturucu kullananların büyük çoğunluğunun ilkokul mezunu olması tehlikenin eğitim boyutuna da işaret etmektedir.

 Milli Eğitim Bakanlığı Uyuşturucu Kullanımı İle İlgili Ne yapmaktadır?

Milli Eğitim Bakanlığı uyuşturucu kullanımını azaltmak için yoğun bir çaba içerisindedir. Bu bağlamda pek çok yasal düzenleme yapılarak çocuklarımız madde kullanımından uzak tutulmaya çalışılmaktadır. Psikososyal önleme, koruma ve müdahale hizmetleri için MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ülke genelinde tüm öğrenim kademelerinde çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca madde kullanımının önlenmesi için Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü de etkinlikler yürütmektedir.

Niçin Madde Kullanımını Önleme ve Bilinçlendirme Eğitimleri Gerekli?

Uyuşturucu madde kullanımını engelleyebilmek için madde kullanımını önleme ve bilinçlendirme eğitimleri hayati değerdedir. Bu çalışmalar okullarda zorunlu olmalı ve çocuklarımız bu konularda daha uyuşturucu maddeler ile karşılaşmadan bilinçlendirilmiş olmalıdırlar. MEB öğrencilerimizin yaşlarına uygun bilgiler vererek onları bu eğitimlerden özde geçirmelidir. Uyuşturucunun zararları tüm yönleriyle anlatılmalıdır. Çocuklarımız uyuşturucunun bedene, ruha zararları olduğunu, şiddete neden olduğunu vs.’yi öğrenmelidirler. Ayrıca bu eğitimler yeterliliği olan uzmanlar tarafından verilmelidir.

Uyuşturucu Kullanımı Bir Sonuçtur

Maalesef ülkemizde uyuşturucu kullanımı tüm çabalara rağmen artmaktadır. Uyuşturucu maddelere giden yollarla, kullanıma zemin hazırlayan faktörlerle mücadele etmek, uyuşturucu maddelerle mücadele etmekten daha etkilidir. Tüm etkenlerle mücadele edilmelidir. MEB gençlerimizi spora daha fazla yönlendirmeli, gençlerimiz daha fazla sanatsal ve kültürel faaliyetlerle ilgilenmelidirler. Unutmayalım çocuklarımızı uyuşturucuya yönlendiren pek çok faktör vardır. Ailevi sorunlardan okul başarısızlıklarına, toplumdaki zayıflayan çözülen sosyal ve kültürel ilişkilere pek çok neden uyuşturucu kullanımına yol açabilir. Ama uyuşturucu kullanımı bir sonuçtur. Bu konuda bilinçli bir aile kadar eğitim sistemi de önemlidir. Okullar aracılığıyla uyuşturucu madde kullanımı konusunda bilinçlendirme yapılabileceği gibi çok sayıda öğrenciye de ulaşılabilir. Bu konuda rehber öğretmenlerimize de sorumluluklar düşmektedir. MEB TUBİM’in uyuşturucu kullanan kişilerin büyük çoğunluğunun ilkokul mezunu olduğu verilerinden hareketle uyuşturucu madde kullanımının engellenmesi adına eğitimde gerekli tüm adımları atmalıdır.

Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin…