CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediye gelirlerinde yaşanılan düşüşü sordu.

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu önerge şöyle:

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

            Aşağıdaki sorularımın Hazine ve Maliye Bakanı sayın Berat ALBAYRAK tarafından Anayasa’nın 98’nci ve TBMM İçtüzüğünün 96 ve 99’nci maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 15.05.2020

                                                                                                    Seyit Torun

                                                                                                 Ordu Milletvekili

Türkiye’de 11 Mart 2020 tarihinde ilk defa görülen COVİD-19 vakasının ardından yerel yönetimlerin ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmış olmakla beraber salgınla mücadelede en büyük görevi yerel yönetimler üstlenmiştir. Salgının yayılmasının engellenmesi, daha fazla insanı etkilememesi için büyük çaba içerisinde olan yerel yönetimler, yerelin dinamiklerini en iyi duyan ve halkın ihtiyaçları konusunda ilk temas noktası olan, sınırlı kaynaklarla mali kapasitelerini sosyal yardımlara kaydıran belediyeler bunları yaparken büyük bir maliyetle karşı karşıya kalmışlardır. Giderlerinin artmasına ek olarak Belediyelerin öz gelirlerinde de azalma yaşanmış ve genel bütçe gelirlerinden aktarılan paylarda da Mayıs ayı itibariyla ortalama  %50 kayıp yaşamışlardır.

Bu bağlamda;

Bakanlığınız olarak bu süreçte sosyal devlet ilkesine riayet ederek, halkın en az zararla atlatabilmesi için belediyelere ek kaynak aktarmayı düşünüyor musunuz?

Belediyelerin genel bütçe gelirinden aldığı paylarda herhangi bir artış için bir düzenleme yapacak mısınız?

Genel bütçeden aktarılan pay dışında merkezi yönetimden hangi belediyelere ne tutarda karşılıksız hibe verilmiş, ödenek aktarılmış ve acil durum fonlarından yararlanmaları sağlanmıştır?

Belediye hizmetlerinin yerinde ve etkili bir şekilde efektif olarak halka ulaşması için kullandıkları ve kullanacakları iç ve dış finans kaynakları için bakanlık olarak destekleyici ve teşvik edici girişimleriniz olacak mıdır?

Corona sürecinde yaşanan mali kayıplar için belediyelerin merkezi hükümete yaptıkları ödemeler ya da borçların ertelenmesi yada silinmesi yolunda bir çalışmanız olacak mıdır?”